Integritetspolicy

Integritetspolicy

På OnePan värdesätter vi din integritet och eftersträvar alltid efter en hög nivå av dataskydd, i enlighet med GDPR. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information när du besöker www.onepan.se. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn, vilken information vi samlar om dig när du besöker vår hemsida och att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. 

Ditt besök på denna webbplats omfattas av denna integritetspolicy, för besökare från Storbritannien eller Irland gäller även våra villkor.

 

1. Introduktion

 

1.1. Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

 

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk nu levande person. Till exempel kan bilder och ljudinspelningar som behandlas på en dator betraktas som personuppgifter, även om inga namn uttryckligen nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

1.2. Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?

 

ONEPan AB, org. nr 559229-9761, med adress Bögatan 1, 412 72 Göteborg, ansvarar för företagets behandling av personuppgifter.

 

 

2. Vad använder OnePan dina personuppgifter till?

 

Följande avsnitt förklarar vad OnePan använder dina personuppgifter till och varför.

 

2.1. Orderhantering 

 

Inklusive:

Leverans (inklusive aviseringar och kommunikation relaterad till leverans).
Identifiering och åldersverifiering.
Betalningshantering (inklusive analys av potentiella betalningslösningar, vilket kan innebära kontroller mot betalningshistorik och inhämtning av kreditinformation från kreditinstitut eller betalningsförmedlare).
Adressjämförelse med SPAR.
Hantering av reklamationer och garantiärenden.

 

För detta ändamål samlar vi in följande data;

Ditt namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
Köpinformation (t.ex. de specifika varor som beställts eller om varorna ska levereras till en annan adress)
Min produktregistreringsinformation (om du har registrerat dig)

 

Rättslig grund: Fullgörande av köpekontraktet. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt köpeavtalet. Om den begärda informationen inte tillhandahålls kommer vi inte att kunna fullgöra våra skyldigheter och följaktligen kommer vi att vara tvungna att avböja ditt köp.

 

Lagringsperiod: Tills köpet har slutförts (inklusive leverans och betalning), och under en varaktighet på 36 månader därefter, för att hantera potentiella klagomål och garantiärenden.

 

2.2. Uppfylla företagets juridiska skyldigheter

 

Nödvändig ledning för att uppfylla företagets rättsliga skyldigheter enligt lagkrav, domar eller myndighetsbeslut samt föreskrifter om produktansvar och produktsäkerhet. Det kan handla om att utveckla kommunikation och tillhandahålla information till allmänheten och kunder om produktvarningar och återkallelser i fall som defekta eller farliga produkter.

 

För detta ändamål behandlar vi följande uppgifter;

Ditt namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Korrespondens relaterad till dina förfrågningar.
Information om tid och plats för köp samt eventuella fel/klagomål.
Användardata för Min produktregistrering (om du har registrerat dig)

 

Rättslig grund: Rättslig skyldighet. Behandlingen av dina personuppgifter är obligatorisk enligt lag. Underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kommer att hindra oss från att uppfylla våra juridiska skyldigheter, och därför skulle vi vara tvungna att neka ditt köp.

 

Lagringsperiod: Informationen sparas tills köpet slutförts (inklusive leverans och betalning), och under en varaktighet av 36 månader därefter. Uppgifter som är föremål för behandling enligt bokföringslagen får bevaras i upp till 7 år.

 

2.3. Hantering av kundtjänstförfrågningar

 

Detta inkluderar:

Kommunikation och svar på kundtjänstförfrågningar, genomförda via telefonsamtal eller digitala plattformar, inklusive sociala medier. 
Identifiering och lösning av användarkontorelaterade ärenden.
Granskning av klagomål och supportfrågor, inklusive teknisk assistans.
Ta itu med frågor och erbjuda vägledning angående inköp, produkter, returer, ändringar av beställningar och jämförbara ämnen.

 

För detta ändamål behandlar vi följande uppgifter;

Ditt namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Korrespondens utbytt i samband med dina förfrågningar.
Köpinformation (köptidpunkt, inköpsplats, eventuella fel eller klagomål).
Användardata från Min produktregistrering (om du har registrerat dig).

 

Rättslig grund: Berättigat intresse, och i fall som involverar känsliga uppgifter, uttryckligt samtycke. Insamlingen av dina personuppgifter är väsentlig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundtjänstförfrågningar.

 

Lagringsperiod: Data kommer att lagras i 36 månader efter det att respektive kundserviceärende har avslutats.

 

2.4. Utvärdering, utveckling och förbättring av tjänster

 

Detta involverar:

Spåra annonser, både online och på vår webbplats, för att mäta de annonser och produkter du har stött på. Detta gör att vi kan skräddarsy webbplatsen efter dina intressen och presentera relevanta annonser i framtiden.
Anpassa tjänster för ökad användarvänlighet, som att ändra användargränssnittet för att effektivisera informationsflödet eller lyfta fram ofta använda funktioner i våra digitala kanaler.
Anpassa marknadsföringstjänster som Google Sök, Google Ads, Display, Video och Facebook för att passa vår kommunikationsstrategi. Detta kan innefatta att utesluta befintliga kunder från Facebook eller Googles marknadsföring.
Databeredning för att optimera gods- och logistikhantering, såsom prognostisering av inköp, lager och leveranser.
Datainsamling för att förbättra vårt produktsortiment.
Datainsamling för förbättrad miljö- och hållbarhetseffektivitet, till exempel genom att optimera inköps- och leveransplanering.
Datainsamling för planering av potentiella nya lager eller avveckling av befintliga.
Ge kunderna möjlighet att påverka och bedöma vårt produktsortiment.
Etablera en grund för IT-systemförbättringar som syftar till att förbättra den övergripande företags- och besöks-/kundsäkerheten.
Analys av insamlad data för ovanstående ändamål. Detta innebär att kategorisera dig i en kundgrupp (ett "kundsegment") baserat på data som köphistorik, ålder och kön. Denna analys, utförd med avidentifierade eller pseudonymiserade data, ger insikter i köpmönster. Det gör det möjligt för oss att automatiskt erbjuda skräddarsydd information, inklusive artiklar, erbjudanden och annonser på vår webbplats som är relevanta för dig, enligt vår analys av dina intressen och användarbeteende (kallad "profilering").

 

För detta ändamål behandlar vi följande data;

Namn
Ålder
Kön
E-postadress
Bostadsort
Betalningsinformation
Korrespondens och feedback angående våra tjänster och produkter
Köp- och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik)
Kundnöjdhetsundersökningar och enkäter
Tekniska data relaterade till enheter som används och deras inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
Information om dina surfvanor och hur du har interagerat med oss, inklusive bland annat din geografiska plats, tidigare besökta externa sidor, sidor som besökts på vår sida, hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, svarstider, nedladdningsfel, dina intressen, och hur du kommer åt och avslutar tjänsten osv.
Information om hur du använder våra webbplatser genom "cookies". Du kan lära dig mer om vad cookies är och hur vi använder dem här.

 

Rättslig grund: Berättigat intresse. Uppgifterna är nödvändiga för att tillgodose vårt och våra kunders legitima intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

 

Lagringsperiod: Från insamlingstidpunkten och under en period av 36 månader därefter.

 

2.5. Förebyggande av missbruk och utredning av brott

 

Detta involverar:

Förebygga och utreda potentiella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Detta omfattar motarbetande aktiviteter som skräppost, nätfiske, trakasserier, olagliga försök att komma åt användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köpvillkor, medlemskap eller tjänster. Dessutom skyddar och förbättrar vår IT-miljö mot attacker och obehörig åtkomst.

För detta ändamål behandlar vi följande uppgifter;

Personlig information
Köp- och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik)
Tekniska data relaterade till enheter som används och deras konfigurationer (såsom språkinställningar, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
Uppgifter om användningen av våra digitala tjänster.

 

Rättslig grund: Efterlevnad av juridiska skyldigheter (om tillämpligt) eller berättigat intresse. Om det inte finns någon juridisk skyldighet är uppgifterna nödvändiga för att uppfylla vårt berättigade intresse av att förhindra tjänstemissbruk och utreda brott mot företaget.

 

Lagringsperiod: Data bevaras från insamlingsplatsen och under en varaktighet på 36 månader därefter.

 

2.6. Opt-in-hantering

 

Om du bestämmer dig för att delta under onepan.se Min produktregistreringsprocessen eller vid andra tillfällen när du lämnar personlig information, kan informationen du lämnar användas för att generera och leverera direktmarknadsföringsmaterial till dig.

 

Direktmarknadsföring omfattar olika former av reklam, inklusive vår rutinmässiga e-postdistribution, SMS-aviseringar och fysiska utskick. Dessa meddelanden kan omfatta kampanjer, exklusiva rabatter, nya produktintroduktioner, kommande uppdateringar, produktförslag och annan relevant information ("Opt-In Communications").

 

 

3. Från vilka källor samlar OnePan in dina personuppgifter?

 

Utöver den information du lämnar till oss eller som vi samlar in från dina köp och användning av våra tjänster, kan vi även erhålla personuppgifter från andra källor (kallade tredje part). De typer av data vi samlar in från tredje part inkluderar:

 

Adressinformation hämtad från offentliga register för att säkerställa riktigheten av dina adressuppgifter. Kreditvärderingsinformation hämtad från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningsföretag.

 

 

4. Vem har tillgång till/behandlar dina personuppgifter?

 

4.1. Vem kan vi dela dina personuppgifter med?

 

Databehandlare. I de fall det är nödvändigt för oss att tillhandahålla våra tjänster kan vi komma att dela dina personuppgifter med företag som agerar som databehandlare för vår räkning. En databehandlare är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har databehandlare som hjälper oss med:

 

 1. Transport (logistikföretag och speditörer)
 2. Betalningslösningar (korthanteringsföretag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
 3. Marknadsföring (tryckta, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
 4. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

 

När dina personuppgifter delas med databehandlare sker det endast för ändamål som är förenliga med de syften för vilka vi samlat in informationen (såsom att fullgöra våra skyldigheter enligt köpeavtalet). Vi bedömer alla databehandlare för att säkerställa att de kan ge tillräckliga garantier angående säkerhet och konfidentialitet för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla databehandlare, genom vilka de säkerställer säkerheten för de behandlade personuppgifterna och förbinder sig att följa våra säkerhetskrav, samt begränsningar och krav gällande internationell överföring av personuppgifter.

 

Företag som är oberoende personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är oberoende personuppgiftsansvariga. Att ett företag är en oberoende personuppgiftsansvarig innebär att vi inte dikterar hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Oberoende personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med inkluderar:

 

 1. Statliga myndigheter (polis, skattemyndigheter, HMRC eller andra myndigheter) om det krävs enligt lag eller i fall av misstänkt brottslig verksamhet.
 2. Företag som hanterar allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 3. Företag som tillhandahåller betalningslösningar (korthanteringsföretag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

 

När dina personuppgifter delas med ett oberoende personuppgiftsansvarigt företag gäller deras integritetspolicy och praxis för datahantering.

 

Andra tjänsteleverantörerAndra företag och individer kan utföra funktioner för vår räkning i enlighet med vår integritetspolicy. Exempel inkluderar kundsupportspecialister, webbhotellföretag, dataanalysföretag och e-postleverantörer. Sådana tredje parter kan ha tillgång till den personliga information som krävs för att utföra sina funktioner men får inte använda den för något annat ändamål.

 

Företagsöverföringar. När vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi sälja vissa tillgångar. I sådana transaktioner är användarinformation, inklusive personuppgifter, vanligtvis en av de överförda affärstillgångarna. Genom att lämna dina personuppgifter på onepan.se samtycker du till överföring av dina uppgifter till sådana parter under dessa omständigheter.

 

4.2. Vi delar inte personlig information med tredje part utan ditt samtycke

 

Vi kommer aldrig att dela din personliga information med någon tredje part för att de ska kunna marknadsföra sina produkter eller tjänster till dig utan ditt medgivande.

 

4.3. Var behandlar vi dina personuppgifter?

 

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. I fall av systemstöd och underhåll kan vi dock behöva överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Detta kan till exempel inträffa om vi delar dina personuppgifter med en databehandlare som, antingen direkt eller genom en underleverantör, finns eller lagrar information utanför EU/EES. I sådana fall kommer processorn endast att komma åt information som är relevant för ändamålet, såsom loggfiler.

 

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är likvärdig med den inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställs skyddsnivån antingen genom ett beslut av EU-kommissionen som anger att respektive land säkerställer en adekvat skyddsnivå, eller genom att lämpliga skyddsåtgärder används. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder inkluderar en godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsregler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har implementerats eller information om var dessa finns tillgängliga, är du välkommen att kontakta oss.

 

4.4. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. För specifika lagringsperioder, se de relevanta syftena som beskrivs ovan.

 

 

5. Dina rättigheter och consent 

 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

 

Rätt till åtkomst (känd som begäran om tillgång till registrerad). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få en djupare förståelse för de specifika personuppgifter vi behandlar om dig har du rätt att begära tillgång till denna information. Denna information kommer att tillhandahållas i form av en begäran om tillgång till registrerade, inklusive information om syftena, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, källor för datainsamling och förekomsten av automatiserat beslutsfattande.

 

Observera att om vi får en begäran om åtkomst kan vi be om ytterligare information för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. 

 

Rätt till rättelse. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om informationen är felaktig. Inom ramen för det angivna syftet har du också rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter.

 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke som du har gett oss. Till exempel samtycke till att ta emot nyhetsbrev.

 

Rätt till radering. Du har rätt att begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig om:
Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades.
Du invänder mot en intresseavvägning som vi har gjort baserat på berättigat intresse, och dina skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
Personuppgifterna behandlas olagligt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för.
Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvar för, och insamlingen har skett i samband med utbudet av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

 

Observera att vi kan ha rätt att avslå din begäran om det finns juridiska skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter härrör från redovisnings- och skattelagstiftning, bank- och lagstiftning mot penningtvätt samt lagstiftning om konsumenträttigheter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk. Om vi hindras från att uppfylla en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att användas för andra ändamål än det som hindrar den begärda raderingen.

 

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider riktigheten av de personuppgifter vi behandlar kan du begära begränsad behandling medan vi verifierar uppgifternas riktighet. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de angivna ändamålen, men du behöver dem för att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna från oss. Det betyder att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du invänder mot en avvägning av legitima intressen som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling medan vi bedömer om våra legitima intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

 

Om behandlingen har begränsats baserat på någon av de situationer som nämns ovan, får vi endast behandla uppgifterna i syfte att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, skydda någon annans rättigheter eller om du har gett ditt samtycke, utöver enbart lagring.

 

Rätt att invända mot vissa typer av behandling. Du har alltid rätt att välja bort direktmarknadsföring och invända mot all behandling av personuppgifter utifrån en intresseavvägning.

 

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som rättslig grund för ett ändamål har du rätt att invända mot behandlingen. För att fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning måste vi visa övertygande legitima skäl för den specifika behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Annars får vi endast behandla uppgifterna i syfte att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Direktmarknadsföring (inklusive profilering för direktmarknadsföringsändamål). Du har möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Denna invändning inkluderar även analys av personuppgifter (känd som profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Direktmarknadsföring omfattar alla former av uppsökande marknadsföringsaktiviteter (som post, e-post och SMS). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt har valt att använda någon av våra tjänster eller på annat sätt kontaktat oss för att lära dig mer om våra tjänster, betraktas inte som direktmarknadsföring (till exempel produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden i Min produktregistrering) .

 

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet, samt stoppa alla former av direktmarknadsföringsåtgärder. Du kan ändra detta genom att använda länken för att avsluta prenumerationen i marknadskommunikation eller genom att kontakta kundtjänst.

 

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal med dig, har du rätt att begära att de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförs till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad data). portabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt genomförbar och kan automatiseras.

 

 

 6. Hur hanterar OnePan personnummer?

 

Vi kommer endast att behandla ditt personnummer när det är tydligt motiverat i förhållande till syftet, nödvändigt för säker identifiering, eller om det finns annan väsentlig anledning. Vi strävar alltid efter att minimera användningen av ditt personnummer i största möjliga utsträckning genom att, när det är tillräckligt, istället använda ditt födelsedatum.

 

 

7. Hur skyddas dina personuppgifter?

 

Vi använder IT-system för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Vi har implementerat specifika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling, såsom obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada. Tillgång till dina personuppgifter ges endast till de individer som verkligen kräver det för att uppfylla våra specificerade syften.

Vi har åtagit oss att säkerställa bästa möjliga skydd för dina personuppgifter och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder är på plats. Din integritet och säkerheten för dina data är våra högsta prioriteringar. Om du har några funderingar eller frågor om vår dataskyddspraxis eller säkerhetsåtgärder är du välkommen att kontakta oss.

 

 

8. Cookies

 

8.1. Vad är cookies och hur använder vi dem?

 

Cookies är en liten textfil som består av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och lagras i din webbläsare eller enhet. Vi använder cookies för att känna igen dig som en återkommande användare och anpassa din upplevelse och användning av onepan.se. Vi använder följande typer av cookies:

 

 1. Sessionscookies (tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)
 2. Beständiga kakor (cookies som finns kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de upphör)
 3. Förstapartscookies (cookies som ställs in av webbplatsen du besöker)
 4. Tredjepartscookies (cookies som ställs in av en tredjepartswebbplats. Vi använder dessa främst för analys, såsom Google Analytics)
 5. Liknande tekniker (teknik som lagrar information i din webbläsare eller enhet på ett sätt som liknar cookies)

 

De cookies vi använder förbättrar generellt de tjänster vi erbjuder. Vissa av våra tjänster kräver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna åt dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information om din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar som språk och andra detaljer. Vi använder också cookies för att leverera relevant marknadsföring till dig.

 

8.2. Kan du själv styra användningen av cookies?

 

Ja! Din webbläsare eller enhet låter dig justera inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar cookieinställningar. Exempel på justeringar du kan göra är att blockera alla cookies, acceptera endast förstapartscookies eller ta bort cookies när du stänger din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar korrekt om du blockerar eller tar bort cookies. Du kan lära dig mer om cookies i allmänhet på Post- och telestyrelsens hemsida, pts.se

 

8.3. Ytterligare spårningsåtgärder

 

Vi kan också använda IP-adresser för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra trafikmönster och samla in demografisk information för aggregerad användning. Vi kan också använda denna information i kombination med din personliga information för att skydda mot och minska risken för kreditbedrägerier.

 

När du besöker den här webbplatsen eller läser ett av våra e-postmeddelanden kan vi använda pixeltaggar (även kallade "clear" gifs), spårningslänkar och/eller liknande teknik för att spåra några av de sidor du besöker på Onepan.se och anpassa din erfarenhet. Vi kan också använda pixeltaggar för att avgöra vilken typ av e-post som din webbläsare stöder. Vi kan använda informationen som samlas in genom pixeltaggar, spårningslänkar och liknande teknik i kombination med din personliga information.

 

 

9. Dela glädjen med mat på internet

 

Vi på OnePan är glada när du delar din passion för matlagning och visar upp dina fantastiska resultat – och vi älskar verkligen att se våra produkter i hemmiljöer! Faktum är att vi kanske till och med frågar om vi kan använda dina bilder på våra olika kanaler, som Instagram, nyhetsbrev, bloggar och på onepan.se.

 

Om du får en begäran från oss om att dela ett foto (och du är benägen att göra det), kan du enkelt svara på vår begäran. Genom att göra det ger du oss tillåtelse att använda ditt foto, med förbehåll för följande villkor:

 

Du intygar och garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till det material du har skickat in och att du har fått tillstånd från alla personer som visas i bilderna. Dessutom intygar du att du är en individ (d.v.s. inte ett företag), att du är minst 18 år gammal eller har föräldrarnas samtycke och att OnePans användning av dina bilder inte kommer att göra intrång i tredje parts rättigheter eller bryta mot några lagar .

 

Genom detta fritar du OnePan från varje skyldighet att kompensera dig för användningen av dina bilder och för de immateriella rättigheter som är förknippade med dem i samband med ovannämnda användningar. Du håller härmed skadeslös och samtycker till att hålla OnePan och alla individer som agerar på uppdrag av OnePan skadeslösa från alla anspråk, krav och ansvar av något slag som uppstår från användningen av bilderna enligt beskrivningen ovan. Svensk lag styr dessa villkor, där de behöriga domstolarna i Stockholm har exklusiv jurisdiktion över eventuella tvister som kan uppstå från dessa villkor.

 

Nordiska och andra länder: Du ger ONEPan AB (ett svenskt företag med registreringsnummer 559229-9761) en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda dina bilder efter ONEPans gottfinnande och utan några skyldigheter gentemot dig, för användning i dess marknadsföring och/eller reklam, inklusive bland annat rätten att reproducera, distribuera, modifiera och redigera dina bilder. Dessutom ger du OnePan ditt samtycke till att använda bilder där du kan identifieras i marknadsförings- och/eller reklamsyfte, i enlighet med svensk lag: lagen om namn och bilder i reklam (1978:800).

 

Om du vill återkalla ditt samtycke att dela dina bilder med OnePan måste du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till - info@onepan.se

 

 

10. Länkar

 

Denna webbplats kan innehålla länkar till eller från andra webbplatser. Observera att vi inte är ansvariga för andra webbplatsers sekretesspraxis. Denna integritetspolicy gäller endast den information vi samlar in på vår webbplats. Därför uppmuntrar vi dig att läsa integritetspolicyn för de webbplatser du länkas till från vår webbplats eller på annat sätt besöker.

 

 

11. Korrekt uppdatering av din informationrration 

 

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att upprätthålla en korrekt registrering av all personlig information som du har tillhandahållit via denna webbplats. Vi tar dock inget ansvar för att verifiera att din personliga information är aktuell och uppdaterad. Du ansvarar för att hålla din information hos oss uppdaterad.

 

12. The Swedish Data Protection Authority (datainspektionen)

 

Vad betyder det att den svenska dataskyddsmyndigheten är en tillsynsmyndighet? 

 

Datainspektionen ansvarar för att bevaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter felaktigt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

 

13. Frågor om dataskydd?

 

Hur kontaktar man oss enkelt för frågor om dataskydd?

 

Du kan alltid ställa dina frågor till vårt kundrelationsteam på info@onepan.se.

 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på denna webbplats. I fall av betydande uppdateringar som påverkar vår behandling av personuppgifter (såsom ändringar av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som, även om de inte är avgörande för behandlingen, kan ha en betydande inverkan på dig, kommer du att informeras på onepan. se och via e-post (om du har angett en e-postadress) i god tid innan uppdateringarna träder i kraft. När vi tillhandahåller information om uppdateringar kommer vi också att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.