Hero Image Hero Image

Vad i hela friden är PFAS?

7 fakta du kanske inte visste om PFAS

01

Per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) är kemikalier som effektivt stöter bort fett, vatten och fläckar från olika ytor. 

02

PFAS kan hittas i kosmetika, vattenavisande produkter, skidvax, godisförpackningar och kökprodukter med non-stick. 

03

Forskning visar att PFAS kan vara cancerframkallande. 

04

PFAS kallas "the Forever Chemicals" eftersom de är extremt svåra för naturen att bryta ner. 

05

En repa i en non-stick stekpanna som innehåller PFAS släpper ut över 9 000 giftiga nanopartiklar i din mat. 

06

Det finns över 10 000 varianter av PFAS-kemikalier, och fler utvecklas hela tiden. 

07

PFAS håller på att förbjudas av EU, men inget har ännu lagstiftats. 

  • Är PFAS dåligt för miljön?  

    Det stämmer tyvärr. PFAS kallas ofta "the Forever Chemicals" eftersom de inte bryts ner i miljön och kan ackumuleras med tiden. De kan därför förorena mark, vatten och luft under produktion och användning. PFAS är också bioackumulerande, vilket innebär att de kan koncentrera sig uppåt i näringskedjan, vilket utgör risker för både vilda djur och människor.  

  • Hur släpps PFAS ut i miljön? 

    PFAS släpps ut i miljön genom industriella utsläpp, användning och kassering av konsumentprodukter samt brandsläckningsskum, vilket förorenar luft, vatten och jord. De kan också komma in i vattendrag via avloppsvatten och spridas till jordbruksmarker genom behandlat avloppsslam som används som gödningsmedel. Skrämmande, eller hur?! 

Vilka typer av hälsoeffekter har PFAS?  

Långvarig exponering för PFAS har kopplats till en mängd olika hälsoproblem, inklusive ökade kolesterolnivåer, förändringar i leverenzymer, minskad vaccinrespons hos barn, ökad risk för högt blodtryck eller havandeskapsförgiftning hos gravida kvinnor, utvecklingseffekter eller förseningar hos barn, ökad risk för njur- eller testikelcancer samt negativa effekter på immunsystemet. 

Hur vet jag om en produkt innehåller PFAS?  

För att avgöra om en produkt innehåller PFAS, kontrollera ingredienslistan för termer som PTFE, polytef eller andra fraser som innehåller "perfluoro-" och "polyfluoro-". Leta dessutom efter certifieringar eller tillverkarens påståenden på etiketter som anger att produkten är "PFAS-fri" eller inte innehåller specifika PFAS-kemikalier. 

Hur man undviker att konsumera PFAS

För att minimera PFAS-intaget genom kosten är det viktigt att vara medveten om potentiella källor till kontaminering. Förutom att undvika fisk och skaldjur från förorenade sjöar, särskilt i Sverige där kräftor är kända för att ha höga PFAS-nivåer, bör du också tänka på följande: 

- Begränsa konsumtionen av bearbetade livsmedel, eftersom förpackningsmaterial kan innehålla PFAS. 


- Minska intaget av konventionellt odlade produkter som kan utsättas för PFAS-förorenad jord eller vatten. 


- Kontrollera om det finns råd om lokala och importerade skaldjur eftersom vattendrag över hela världen kan vara förorenade med PFAS. 


- Var försiktig med kött och mejeriprodukter, eftersom djur kan samla PFAS från sin miljö och sitt foder. 

- Köksprodukter (stekpannor, ugnsformar, kastruller och bakformar) med non-stick-beläggning där tillverkaren inte tydligt anger att de är tillverkade utan PFAS (PFOS eller PFOA räcker inte).
 

- Kosmetika och hudvårdsprodukter som innehåller PFAS. 


- De flesta vattenavvisande medel. 


- Vattenavisande funktionskläder som innehåller PFAS. 


- Många typer av skidvalla. 


- Take-away-behållare av kartong där man kan se olja "pärla" sig. 


- Var försiktig med brandsläckningsskum. 

Kortsiktigt - ingenting. Långvarig och upprepade intag av PFAS kan leda till en mängd olika hälsoproblem på grund av deras uthållighet och bioackumulering i människokroppen. Några av de dokumenterade effekterna inkluderar: 

- Ökade kolesterolnivåer. 


- Förändringar i leverenzymer och leverfunktion. 


- Minskad vaccinrespons hos barn, vilket tyder på effekter på immunförsvaret. 


- Utvecklingseffekter som låg födelsevikt och minskad fostertillväxt. 


- Potentiell ökad risk för njur- och testikelcancer baserat på djurstudier och vissa epidemiologiska data. 


- Hormonella störningar och potentiella reproduktionsproblem.